نوشته هایی با برچسب "پود نازك"

نکات کلیدی در بافت فرش


نکات کلیدی در بافت فرش گرچه یک بافت معیوب ، ممکن است از جهات بسیار زیادی دارای مشکل باشد ، اما چند نکته کلیدی وجود دارد که اگر توسط بافنده رعایت شوند ، بافت فرش - حداقل - دارای کیفیت قابل قبول خواهد بود و اگر رعایت نشوند ،...

ادامه بیشتر ...