نوشته هایی با برچسب "پرچم هاي خانوادگي واسا"

فرش هاي لهستاني


فرش هاي لهستاني lahestanتنها يك سال پس از كوچ ارمنيان به ايران، در سال 1605ميلادي،بازرگاني از ارمنيان لهستان به نام صفر موراتوويچ ،كه تنها از دو نسل پيشتر تابعيت لهستان را كسب كرده بود،از سوي پادشاه لهستان،سيگموند سوم،به...

ادامه بیشتر ...