نوشته هایی با برچسب "بی گره بافی"

آموزش گره هاي كاربردي در بافت قالي


آموزش گره هاي كاربردي در بافت قالي آموزش گره هاي كاربردي در بافت قالي گره های فارسی را با نام های دیگری مانند سنه، نامتقارن و... هم می شناسند.گره فارسی بر روی سه نوع چله پایه گذاری می شود که بطور کل گردش خامه ها یا پشم در...

ادامه بیشتر ...