نوشته هایی با برچسب "بید زدن ورنگرزی"

روشهای مختلف ضد بید کردن قالی


روشهای مختلف ضد بید کردن قالی روشهای مختلف ضد بید کردن قالی بید سوسک قالی و سایر حشرات که نوزاد و یا خود آ نها از پشم تغذیه می کنند یکی از آ فت های عمده قالی ا یران را همیشه تشکیل می دهند . ضرر و زیان عمده که هر سال از این...

ادامه بیشتر ...