نوشته هایی با برچسب "بیجار و قالی آن از دیدگاه ادوارد"

بیجار و قالی آن از دیدگاه ادوارد


بیجار و قالی آن از دیدگاه ادوارد شهر بیجار شهر کوچکی است با ۷۰۰۰ نفر جمعیت که در دره زیبا و سرسبزی در ۱۲۰ میلی شمال غربی همدان واقع شده است . در پشت موستان ها و باغ های میوه که آن را احاطه کرده است یک ردیف تپه های سرخ رنگ...

ادامه بیشتر ...