نوشته هایی با برچسب "بررسي تطبيقي فرش روستاي جادشت با فرش كشكولي در زمان كوچ نشيني"

بررسی تطبیقی فرش روستای جادشت با فرش کشکولی در زمان کوچ نشینی


بررسی تطبیقی فرش روستای جادشت با فرش کشکولی در زمان کوچ نشینی از بین ایلات و اقوام مختلف عشایر در فارس که حضور آن در هنر فرش پر رنگ تر دیده می شود ایل قشقایی است . این ایل از شش طایفه بزرگ : کشکولی کوچک ، فارسیمدان ،کشکولی...

ادامه بیشتر ...

بررسي تطبيقي فرش روستاي جادشت با فرش كشكولي در زمان كوچ نشيني


بررسي تطبيقي فرش روستاي جادشت با فرش كشكولي در زمان كوچ نشيني از بين ايلات و اقوام مختلف عشاير در فارس كه حضور آن در هنر فرش پر رنگ تر ديده مي شود ايل قشقايي است . اين ايل از شش طايفه بزرگ : كشكولي كوچك ، فارسيمدان ،كشكولي...

ادامه بیشتر ...