نوشته هایی با برچسب "بافته های فارسی به طور کلی چند دسته تقسیم می شود"

معرفی نقش ناظم در قالی قشقائی


معرفی نقش ناظم در قالی قشقائی   معرفی نقش ناظم در قالی قشقائی فرش بافي فارس از براي مفاهيم نمادين نقوش و رنگهاي زيباي نباتات و وحوش ،هميشه شهره عالم بوده و هنوز نيز رنگ ديرين را نباخته است . بافته هاي فارس كه به طور...

ادامه بیشتر ...