نوشته هایی با برچسب "ایا کوچ نشینان فرش می بافند"

بررسی تطبیقی فرش روستای جادشت با فرش کشکولی در زمان کوچ نشینی


بررسی تطبیقی فرش روستای جادشت با فرش کشکولی در زمان کوچ نشینی از بین ایلات و اقوام مختلف عشایر در فارس که حضور آن در هنر فرش پر رنگ تر دیده می شود ایل قشقایی است . این ایل از شش طایفه بزرگ : کشکولی کوچک ، فارسیمدان ،کشکولی...

ادامه بیشتر ...