نوشته هایی با برچسب "انواع گره هنری فرش"

انواع گره در ريشه ها و تزيين آنها


انواع گره در ريشه ها و تزيين آنها گليم بافی فرش در دو سوی آن يكی از راههای افزايش عمر فرش و جلوگيری از ريختن وخارج شدن گره آن مي باشد. چنانچه گليم بافی فرش به هر دليل شل شده باشد و يا تشخيص داده شود که مقدار آن مقاومت لازم...

ادامه بیشتر ...