نوشته هایی با برچسب "انواع شیرازه در قالی بافی"

شیرازه دوزی قالی


شیرازه دوزی قالی بعد از بافت هر رج باید شیرازه یا کناره پیچ نیز به موازات قالی بافته شود. بافت کناره پیچ، تا حدودی تارهای چله را مهار کرده و از گسیختگی آن جلوگیری می‌کند. ضمنا در اطراف و حواشی قالی، ضمن پوشاندن سر پودها...

ادامه بیشتر ...