نوشته هایی با برچسب "انواع دار قالی کدام است"

دارهای قالی بافی


دارهای قالی بافی دار قالیبافی نیز از عوامل اصلی بافت یک فرش است که بدون آن بافتن فرش و هرنوع زیر انداز و کف پوش سنتی غیرممکن است. دارهای قالیبافی ممکن است ابعاد مختلفی داشته باشند، اما از نظر کارایی تفاوتهای اندکی دارند....

ادامه بیشتر ...