نوشته هایی با برچسب "از نخ پنبه برای تار و پود استفاده میشود"

بافت فرش در اردبیل


بافت فرش در اردبیل بافت فرش در اردبیل ساختاراز نخ پنبه برای تار و پود استفاده میشود. گره: گره درشت تا نسبتاً ظریف ترکی به تعداد 1500 گره در هر دسی متر مربع. پرز: پشم مرغوب و براق اما کمی ضخیم بیشتر بکار می رود و...

ادامه بیشتر ...