نوشته هایی با برچسب "آموزش گلیم بافی در کرج"

گلیم باف


گلیم باف درقسمت‌های بالاوپایین بسیاری ازدست بافت‌ها، باریکه‌ای به عرض یک یادوسانتی مترباکمک نخ پود ,مانندپارچه بافته می شوندکه دراصطلاح به آن گلیم  بافت ویا سوف می‌گویند. درمعدودی ازفرش هابه جای ریشه‌ها،...

ادامه بیشتر ...