نوشته هایی با برچسب "آلمالیق"

تاریخچه، ساختار،نقشمایه ها و طرحهای فرش ترکمن


تاریخچه، ساختار،نقشمایه ها و طرحهای فرش ترکمن تاریخچه، ساختار،نقشمایه ها و طرحهای فرش ترکمن كهنه ترين و عمده ترين قالیهای ترکمن از قرن نوزدهم میلادی، باقی مانده است. در عین حال که بافت قالی در بین برخی از قبایل ترکمن...

ادامه بیشتر ...