مرمت فرش دستباف

مرمت فرش دستباف 

مرمت فرش دستباف

مرمت فرش دستباف

مرمت يا به اصطلاح عامه رفوگري يكي از زمينه‌هاي فعاليت در هنر و صنعت فرش مي‌باشد. داشتن دقت و تجربه در اين مرحله براي متخصصان اين رشته يك امر الزامي است. رفوگري مرحله‌اي كاملاً تخصصي و عملي است يك رفوگر با تجربه چون يك هنرمند مي‌تواند فرش ناقص و خراب شده‌اي را از نو بسازد.
در نتيجه هنر مرمت حكم نو كردن شي كهنه را دارد.
بدين ترتيب مي‌توان گفت كه مرمت با توليد فرش ارتباط مستقيم دارد.
مرمت عملياتي است كه سه هدف را در بر مي‌گيرد.
۱- كمك به عمليات تكميلي فرش
۲- جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي فرش
۳- برطرف كردن آسيب ديدگي در فرش

اخبار مرتبط