ریشه بافی

ریشه بافی

ریشه بافی

ریشه بافی

فرش ها ممکن است بعد از مدتی استفاده دچار مشکلاتی از قبیل : پوسیدگی، سوختگی،بیدزدگی، بریده شدن قسمتی از فرش در هنگام استفاده از وسایل برنده، پوسیده شدن شیرازه فرش، از بین رفتن چله، از دست دادن رنگ اولیه نخ ها، سایش بیش از اندازه فرش و از بین بردن پرزها و خیلی عوامل دیگر که مجبور میشوید فرش خود را به دست افراد متخصص و مجرب در این زمینه قرار دهید که به اصطلاح فرش شما را رفو یا مرمت میکنند.

ریشه بافی:ریشه ها همان چله های فرش هستند که در بالا و پایین قالی قابل مشاهده هستند، اندازه استاندارد و ایده آل ریشه ها 4 سانتی متر است، وقتی ریشه های فرش فرسوده میشود رفوگران ریشه ها را با استفاده از الیاف نو و تازه با همان رنگ قبلی بازسازی میکنند.

اخبار مرتبط